اهداف و چشم انداز

هدف عمده نشریه روابط عمومی و جامعه، فراهم نمودن محیط برای بسط همکاری و تعامل علمی بین گنشگران حوزه روابط عمومی به منظور تبادل آموخته ها و تجربیات و تقویت فضای ارتباطی و رسانه ای روابط عمومی است. . از این‌رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل‌هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به‌منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می‌کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می‌رساند:

  • نظریه پردازی در حوزه روابط عمومی
  • دانش بومی
  • نوآوری و فناوری ارتباطی نوین
  • مطالعات روشی معطوف به روابط عمومی
  • مطالعات فناوری‌ها و رسانه‌های دیداری و شنیداری و نوشتاری
  • رویکرد بین رشته ای در حوزه ارتباطات، رسانه ها، فرهنگ، هنر و علوم و فنون معاصر

به‌منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته‌های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسیِ آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می‌دهد.