فراخوان دریافت مقاله

نشریه روابط عمومی و جامعه، آماده دریافت نوشتارهای استادان، پژوهش گران و متخصصان حوزه های روابط عمومی و ارتباطات است. این نشریه توسط دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی و گروه روابط عمومی در قالب دو فصلنامه منتشر می شود.

 

این نشریه تابع قوانین اخلاق در انتشار cope است.

 

 

لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، 

راهنمای نویسندگان مطالعه شود.

صاحب امتیاز

دوره انتشار
دو فصلنامه